Ekspertgruppens COVID-19-modeller

Statens Serum Institut (SSI) har sammen med en ekspertgruppe udarbejdet flere rapporter med matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastning. I lang tid var modellerne (beregninger, kildekode og data) ikke åbne, men i starten af marts blev en del frigivet.

Torben Tvedebrink og jeg (Mikkel Meyer Andersen) har downloadet koden og data og kigget nærmere på modellen, der ligger til grund for ekspertgruppes rapport fra 16. april. (Bemærk at der også findes en nyere model, der ligger til grund for rapporten d. 6. maj, men her er data endnu ikke frigivet.) Vores nysgerrighed har givet anledning til blog-indlægget “Sensitivitet af ekspertgruppens COVID-19-modeller“.

I det undersøger vi hvor robust modellen er for visse antagelser (fx type af residualer og fordelingen af parameterne) og om hvor stor indflydelse data om antal indlagte på intensivafdeling har på modellens forudsigelser.

Twitter har der også været interesse for vores blogindlæg. Bl.a. har folketingsmedlem Stinus Lindgreen (Radikale Venstre) vist interesse. Han har kæmpet for øget åbenhed for data og kildekode fra ekspertgruppen.

Vi håber at data for den nyeste model også snart frigives så vi også kan kigge nærmere på den.