I dag er det Einsteins fødselsdag, hurra, hurra, hurra. (Og det er Pi-dag)

Nå, blogge eller ikke blogge om \pi-dag? Det er jo hamrende uinteressant, at datoen idag har noget at gøre med de første decimaler af \pi. Hvis du har undgået at løbe ind i begrundelsen for at holde \pi-dag, så er den her: I USA skriver man datoer med måneden først, så 14.marts bliver 3/14. Og de første cifre i decimaludviklingen af \pi er 3,14.

Pi Pie fra Delft.

Pi Pie fra Delft.

Jeps, det er en søgt undskyldning for at spise pie og tale om \pi, men lad os nu hoppe på den. Og ellers så fejrer vi bare Einstein.

\pi er forholdet mellem omkreds og diameter i en cirkel. Ikke bare en enkelt cirkel, men alle cirkler har det samme forhold.

\pi er irrationelt og ovenikøbet transcendent:

  • De rationale tal \mathbb{Q} er de tal, der kan skrives som en brøk p/q mellem hele tal. De irrationale tal er de reelle tal, der ikke kan skrive som en sådan brøk. At \sqrt{2} er irrationalt ved mange fra gymnasiet og matematikerne har vidst det i mere end 2000 år. I 1761 viste J.H. Lambert, at \pi er irrationalt.
  • Tal, der er rødder i polynomier med heltalskoefficienter kaldes algebraiske. Eksempelvis er \sqrt{2} rod i andengradspolynomiet x^2-2 og det komplekse tal i er rod i x^2+1. Alle tal er sådan set rødder i polynomier: \pi er rod i polynomiet x-\pi, så det vigtige er koefficienterne.  Et polynomium a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots a_1 x+a_0, har heltalskoefficienter, hvis alle koefficienterne a_i er hele tal. Tal, der ikke er rødder i et polynomium med heltalskoefficienter kaldes transcendente. At \pi er transcendent viste von Lindemann i 1882.

Det er forbavsende hvor mange steder, \pi dukker op. Tidligere på bloggen i Mod det uendelige univers havde vi Eulers resultat om, at 1+ \frac{1}{4} +\frac{1}{9} +\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{n^2}+\cdots = \frac{\pi^2}{6}. Så der kommer \pi nok lidt overraskende ind.

Periodiske fænomener får ofte bragt \pi ind i billedet via sinus og cosinus. Men der er også \pi i statistik.

Tæthedsfunktioner for normalfordelingen med forskellig middelværdi go spredning.

Tæthedsfunktioner for normalfordelingen med forskellig middelværdi oo spredning.

Normalfordelingens tæthedsfunktion indeholder nemlig \pi: Tæthedsfunktionen for normalfordelingen med middelværdi \mu og spredning \sigma har udtrykket  \varphi(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}. Man kan finde sandsynligheden for, at en stokastisk variabel, som er normalfordelt med disse parametre, ligger i intervallet mellem a og b, ved at udregne \int_a^b\varphi(x) dx. Det må I få mere om i et andet blogindlæg eller læse her, hvor Ege Rubak forklarer, hvorfor normalfordelingen er så vigtig.

Det er ikke en tvangstanke hos matematikere, at der skal puttes \pi i alting. Det kommer ud af krav til modeller, af svingninger og sommetider virkelig overraskende, hvor man skal gruble over, hvad grunden er.